FEMENINO "80 Aniversario"
Basketball - Female
Juarez Sofia Iara
Nationality
7
Matches played
0
Three-point shot
2
Two-point shot
1
Free Throw