U13 T. Oficial "80 Aniversario"
Baloncesto - Masculino
Cruz Rodrigo Mariano